Harmonia & Mediació

 

LogoSeparador

 

Imaginem un entorn on la comunicació flueix amb empatia i respecte mutu, creant una atmosfera d’harmonia. Aquest és el compromís del nostre servei de mediació, on la comunicació no violenta és clau. Transformem tensions en oportunitats de creixement i resolem conflictes amb diàleg constructiu.

La nostra missió:

Fomentar l’harmonia per a una convivència pacífica.

 

Ramona Fornell

 

 

Estela

Ramona Fornell

 

Línea

 

Soc Ramona Fornell i Sorribes, jurista, politòloga i mediadora en diferents àmbits, inscrita al Registre de mediadors de família i dret privat del Centre de Mediació de Catalunya, especialitzada en mediació No violenta. El servei que ofereixo cerca fomentar la comprensió mútua i la cooperació, creant un espai on les parts poden construir solucions duradores i preservar relacions respectuoses.

 

 

Soc aquí per ajudar-te

Ramona Fornell

 

 

Estela
Serveis

ÀMBITS DE MEDIACIÓ

Logo Separador

FAMÍLIA Familiar

Resolució de conflictes familiars de manera pacífica, respectuosa i eficient evitant separacions, divorcis, convenis reguladors i qualsevol altra situació conflictiva i traumàtica per a les parts.

POLÍTIC Politica

Adopció acords, reducció de tensions i promoció del diàleg constructiu a nivell polític.

EDUCATIU Educatiu

Resolució de conflictes entre estudiants, professors i pares, promovent la comunicació i l'entesa mútua per arribar a solucions acceptables per a totes les parts.

RELACIONS LABORALS Laboral

Conflictes a l’interior de l’empresa amb les persones implicades.

EMPRESA / Empresa familar Empresa

Resolució i gestió de conflictes entre treballadors, direcció, proveïdors, clients, família.

HERÈNCIA Herencia

Consecució d’acords satisfactoris sobre el repartiment d’herència o resolució de conflictes envers aquesta.

ESPORTIU Esportiu

La Mediació permet resoldre conflictes que sorgeixen en l’àmbit esportiu entre jugadors, àrbitres, pares i clubs.

RELACIONS VEÏNALS  Veinals

Resolució de conflictes en comunitats de veïns i a nivell comunitari o intercultural.

ASSEGURANCES Assegurences

Resolució de conflictes amb asseguradores i persones assegurades.

 

Jornades / Formació / Tallers

 

 

Destinats a diversitat de participants, incloent professionals i escoles que desitgen incorporar tècniques de mediació en l’aula, empreses que busquen millorar la comunicació interna i la resolució de conflictes, famílies interessades en gestionar millor els desacords domèstics, persones de la tercera edat que volen aprendre noves habilitats per a la resolució pacífica de disputes i aquelles altres persones i col·lectius interessats en conèixer i incorporar la mediació com a eina de gestió i resolució de conflictes i de preservació i enriquiment de relacions. Els tallers ofereixen la possibilitat de crear espais de comunicació i de diàleg sobre assumptes d’interès adaptats als seus participants.

 

 

Estela

 

 

Tallers

 

S'ofereix el servei

 

Presencial

 

♦ A l'espai d'Harmedia.

 

♦ A les dependències que les parts disposin.

 

 

Online

 

♦ En la modalitat en línia.

 

Anna Shvets
Oficina

 

 

estela5

Què és la mediació?

 

La mediació és un mètode de resolució de conflictes en el qual una persona imparcial i neutral, coneguda com a mediador/a, ajuda a les parts implicades, a través de la comunicació i el diàleg, a gestionar les seves discrepàncies i a arribar a un acord satisfactori per a totes. La persona mediadora facilita la interacció entre les parts, ajuda a identificar les necessitats i interessos de cadascuna d'elles i crea el clima adequat perquè aquestes cerquin solucions consensuades.

 

La Mediació és possible en diferents moments i situacions:

♦ Quan les parts decideixen de manera voluntària posar solució a un problema que els angoixa, que pot no tenir cap relació amb la via judicial.

♦ Com a alternativa a l'inici d'un procés judicial. Això no invalida el dret a acudir posteriorment a la via judicial si la mediació no resol el conflicte.

♦ Per derivació judicial. El jutge/essa decideix derivar el cas a una mediació prèvia a la via judicial iniciada. En aquest supòsit les parts, a través de la mediació, intenten arribar a un acord satisfactori abans que es dicti sentència.

♦ Durant un procés judicial si les parts, voluntàriament, decideixen portar el conflicte a un procés de mediació i intentar cercar una solució/acord satisfactori per a totes.

 

 

 

 

 

Mediació

 

Linea

¿Vols que t’informi sobre el procés de mediació o en vols fer ús? Estàs interessat en una jornada, formació o taller? Parlem.

Visites concertades.

 

606 412 687

hola@harmedia.cat

Ctra. Manresa, 47 baixos 25280 Solsona Anar a Google Maps

 

 

 

 

Segueix-nos    Instagram   Facebook   LinkIn   Text legal    Icon Legal

 

////// © copyright | tots els drets reservats | HARMEDIA 2024 | Creació: antoniocaro.net ///////